Najviše petica

Ukupan broj ocjena po predmetima pokazuje da je najviše petica, a najmanje jedinica.