Zdrava ishrana - ogledni čas iz biologije

Održan je otvoreni čas iz biologije...

20.11.2008.prof. biologije Anđelka Ardalić je održala otvoreni čas iz biologije u IX3 odjeljenju.Času su prisustovali direktor škole Blago Radanović,psiholog Vanja Nuhefendić, članovi tima za  PRNŠ: Ksandra Popović,Marina Perović i pripravnica Milica Kovačević.

 

Tema časa je bila:Hrana i ishrana.Cilj časa je bio da učenici nauče pravila zdrave ishrane i da se hrana sastoji od hranljivih materija.Učenici su po grupama uradili analizu hranljivih materija,razvrstavali namirnice,pravili piramidu ishrane...Čas je ocijenjen kao uspješan.