Pjesma našoj učiteljici.

Radosni đaci.

 

 

       Učiteljica i đaci

Ljetnjem raspustu došao je kraj,
da u školu krenem ja
sa drugarima svojim da
učim, čitam, brojim.

Na času učimo,
na odmoru pričamo,
učiteljica nas hvali,
da smo dobri đaci.