Istorija Škole

Uvod...

 

1907.godine u Tuzima je otvorena škola vjersko-laičkog karakterana turskom i albanskom jeziku. Ista ta škola je pretvorena u dvojezičnu školu (albanski i crnogorski) odlukom ministara prosvjete Kraljevine Crne Gore 1914. godine
1916. godine u Tuzima došli su nastavnici iz Zadra. Škola je djelovala kao dvojezična do 1918. godine, kada je odlukom Vlade Kraljevine Srba-Hrvata i Slovenaca, a kasnije i Kraljevine Jugoslavije zabranjeno učenje na albanskom jeziku. I Škola na, kako se tada govrilo, Srpsko-Hrvatsko-Slovenačkom jeziku, radila sa prekidima.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata opet je izvedena nastava na dva jezika (albanski i srpsko-hrvatski). Od 1945-1947. godine nastava je izvedna samo na srskohrvatskom jeziku, a od tada u ovoj školi nastava se izvodi na oba jezika. Iste 1947. godine škola je pretvorena u sedmogodišnju osnovnu školu i nosila naziv „Narodna Osnovna Škola“ u Tuzima. 1957.godine škola je postala osmogodišnja, a 1960. godine (direktor Đerđ Đokaj). Odlukom tada nadležnih državnih organa škola dobija naziv Osnovna škola „Mahmut Lekić“ u Tuzima po mjesnom partizanu iz izuzetno ugledne i poznate porodice Lekić.
Do 1966. godine u sastavu JU OŠ „Mahmaut Lekić“ su sve škole Malesije (sa izuzetkom škole u Zatrijebču). Te godine odvaja se škola „Jedinstvo“ u Skoraću, a 1979. godine i škola u Dinoši.
Do 2006.godine škola je radila u dvije zgrade (bivša zgrada carinarnice i zgradi kod Džamije), kada je izgradjena nova školska zgrada.
U sastavu škole su još i četvorogodišnje škole u Milješu, Sukuruću i Vuksanlekajima.

PODRUČNA ODJELJENJA

1 Milješ: Škola je udaljena od matične škole izmedju 5- 6 kilometara. Zgrada škole napravljena je 1983/1984.godine.
2 Sukuruć: Škola je udaljena oko 6 kilometara od matične škole. Škola je u potpunosti renovirana 2002/2003. godine.
3 Vuksalekići: Škola je udaljena od matične škole oko 2-3 kilometara. Ne ispunjava uslove. Zgrada je dosta stara.