FORUM MNE (MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA)

Prisustvovali su učenici:

I1 – Pavlićević Milena, I1 – Miličić Mladen, I2 – Pajević Danilo, I2 – Bajović Anđela, I3 – Labović Žarko, I3 – Lakićević Slađana, I4 – Baletić Aleksandar,
I5 – Jovićević Marija, I6 – Kotlaja Sara, I6 – Kostić Elena, II3 – Ivanović Milena,
II4 – Petrović Anđela, II4 – Vuković Nevena, II4 – Gazivoda Nikola,
II5 – Vuksanović Marko, II5 – Nikolić Aleksandra, II7 – Kolundžić Nikola,
II7 – Ličina Adam