IZVLAČENJE TEMA ZA ZAVRŠNE MATURKE I STRUČNE ISPITE

RASPORED UČIONICA - REDOVNI UČENICI

 

RASPORED UČIONICA ZA IZVLAČENJE TEMA ZA ZAVRŠNE, MATURKE I STRUČNE ISPITE
REDOVNI UČENICI

12.03.2009. GODINE U 1200 ČASOVA

IV1..........................L3
IV2..........................L4
IV3..........................10
IV4...........................9

IV5............................8
III6..........................L1