Novosti

Najnoviji foto album: Prvo1

sfsdad

Objavljeno 22.04.2013 u kategoriji Umjetnost
sdfsfsdfsdf

E-mail adrese nstavnog osoblja JUSM Skole Danilo kiš

Objavljeno 27.12.2010 u kategoriji E-mail adrese nstavnog osoblja JUSM Skole „Danilo kiš“
E-mail adrese nstavnog osoblja JUSM Skole „Danilo kiš“

Upisani ucenici šk. 2009 2010

Objavljeno 28.04.2010 u kategoriji Spisak upisanih učenika od 1974 do 2010
Upisani ucenici šk. 2009 2010

Prvenstvo Crne Gore u DEBATI za šk. 200910.

Objavljeno 27.04.2010 u kategoriji Nagrađeni učenici za šk. 2009 2010
Prvenstvo Crne Gore u DEBATI za šk. 2009/10.

Međunarodno takmičenje u kuvarstvu

Objavljeno 27.04.2010 u kategoriji Nagrađeni učenici za šk. 2009 2010
Međunarodno takmičenje u kuvarstvu u Hrvatskoj za šk. 2009/10.

Republičko takmičenje u kuvarstvu i usluzivanju

Objavljeno 27.04.2010 u kategoriji Nagrađeni učenici za šk. 2009 2010
Republičko takmičenje u kuvarstvu i usluživanju za šk. 2009/10.

Olimpijada znanja za šk. 200910.

Objavljeno 27.04.2010 u kategoriji Nagrađeni učenici za šk. 2009 2010
Olimpijada znanja za šk. 2009/10.

Državno takmičenje za šk. 200910.

Objavljeno 27.04.2010 u kategoriji Nagrađeni učenici za šk. 2009 2010
Državno takmičenje za šk. 2009/10.

Razmjena učenika kuvarske struke sjever-jug

Objavljeno 08.02.2010 u kategoriji Projekti JUSM Škole
SMŠ „Danilo Kiš“ i „17 septembar“ Žabljak, zajednički su realizovali projekat sa temom „Razmjena učenika kuvarske struke, sjever-jug“ SMŠ „Danilo Kiš“ i „17 septembar“ Žabljak, zajednički su realizovali projekat sa temom „Razmjena učenika kuvarske struke, sjever-jug“. U realiziciju projekta uključeno je po pet učenika i tri profesora i direktori škola. Projekat je sa po 1.000.- € podržao austrijski Kultur Kontakt, kao i sponzor „Vila Ljubanović“, Budva, koja je ustupila svoj objekat za smještaj tima sa Žabljaka. U projektnom timu Žabljaka, nalogodavac projekta je direktor škole, Živorad Bojović, rukovodilac projekta je Uroš Stijepović, članovi: Vuko Popović, prof. usluživanja, Slavko Karadžić, prof. kuvarstva i učenici: Ivan i Miroslav Karadžić, Nikolina Đurić, Slavica Mitrović i Ćiro Baranin. Nalogodavac projekta tima Budve je direktor škole, Srđa Popović, rukovodilac projekta Ljubinka Nikitović, članovi: Dragiša Filipović, prof. kuvarstva, Božidar Bošković, prof. usluživanja i Dijana Kostović, prof. ekonomske grupe predmeta i učenici: Vesko Adamović, Danica Bašić, Dejan Vučković, Anđelka Vučetić i Marko Marković. U toku obuke, u trajanju od pet dana, grupa učenika iz Budve, sticala je kulinarsko znanje u Žabljaku, učeći od svojih kolega i njihovih nastavnika. Stekli su znanje da pripremaju durmitorske specijalitete i za obuku dobili odgovarajuće sertifikate, kao i recepte durmitorske kuhinje. Grupa učenika sa Žabljaka, sa nastavnicom praktične nastave, Danijelom Šljivančanin, uspješno je završila obuku pripreme primorskih specijaliteta u Budvi, za koju su dobili odgovarajuće sertifikate. Po završetku obuke, izvršene su prezentacije jela, 21.112009. godine, u školskom restoranu „Duga“ na Žabljaku i 28.11.2009. g. u školskom restoranu SMŠ „Danilo Kiš“, Budva, uz prisustvo članova oba tima, prdstavnika Kultur Kontakta, Duška Rajkovića,direktora Centra za stručno obrazovanje, kao i članova školskog kolektiva.

Nosioci diplome "Luča"

Objavljeno 05.01.2009 u kategoriji Nosioci diplome "Luča"
Nosioci diplome "Luča"