Novosti

Najnoviji foto album: SPORTSKI POLIGON u P.O. BESNIK

SVJETSKI DAN KNJIGE

Objavljeno 23.04.2013 u kategoriji Vijesti
Naša škola je u saradnji sa Centru za kulturu iz Rožaja obilježila Svjetski dan knjige, kroz realizaciju kampanje "Dan knjige kod vas", koju realizuje Centar za kulturu. U utorak je 23. aprila, na Svjetski dan knjige, u našoj školi priređen i literarni čas na kome se predstavilo dvadesetak učenika ove škole sa svojim književnim ostvarenjima.

SPORTSKA TAKMIČENJA OSNOVNIH ŠKOLA - 2013

Objavljeno 22.04.2013 u kategoriji SPORTISTI ŠKOLE
I ove godine su održana tradicionalna sportska nadmetanja osnovnih škola naše opštine. Takmičenje je održano 11. 04. 2013. godine u sportskoj hali na B. Brdu. Sportisti naše škole su imali uspjeha. Ženska ekipa u malom fudbalu je osvojila prvo mjesto tako da će učestvovati na regionalnom takmičenju osnovnih škola.

URUČENI RAČUNARI

Objavljeno 02.04.2013 u kategoriji Vijesti
Direktor škole Hasan Kurbardović je uz prisustvo učenika i roditelja učenika, kao i nastavnika uručio računare koje je donirala Vlada NR Kine u saradnji sa Vladom Crne Gore.

KOMISIJE NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Objavljeno 22.02.2013 u kategoriji Obavještenja
Unutrašnja organizacija stručnih i inokosnih organa je postavljena na osnovama i proističe iz Zakona i Statuta i ostalih normativnih akata škole koja omogućavaju postizanje optimalnih rezultata u radu škole

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA

Objavljeno 20.02.2013 u kategoriji Obavještenja
Školski odbor JU OŠ "BAĆ" je na sjednici održanoj 19. 02. 2013. godine usvojio etički kodeks sa kodeksom ponašanja u vaspitno-obrazovnoj ustanovi JU OŠ "Bač"

UČENICI ZA DAN ZALJUBLJENIH

Objavljeno 14.02.2013 u kategoriji Vijesti
Evo nekoliko radova naših učenika koji su svoje likovne radove posvetili DANU ZALJUBLJENIH.

UGLEDNI ČAS ENGLESKOG JEZIKA

Objavljeno 02.02.2013 u kategoriji UGLEDNI ČASOVI 2012-13. godine
Marija Bojić, profesorica engleskog jezika u našoj školi je 26. 12. 2012. godine uspješno predstavila nastavu jedinicu iz engleskog: TALK ABOUT SEASONS AND WEATHER.

UGLEDNI ČAS INFORMATIKE

Objavljeno 08.12.2012 u kategoriji UGLEDNI ČASOVI 2012-13. godine
U četvrtak 6. 12. 2012. godine u kabinetu informatike imali smo priliku da pratimo ugledni čas iz informatike u VI-2 odjeljenju. Nastavna jedinica na uglednom času je bila: FORMIRANJE TEKSTA, PROMJENA IZGLEDA TEKSTA (veličina fonta, tip fonta, bold, italik, underline), RAD SA "HEADER" i "FOTER" POLJIMA. I ako u skučenom prostoru kabineta i sa nedovoljnim brojem računara za svakog učenika, čas je uspješno održala nastavnica i ICT koordinator, Mujesira Kurpejović.

UGLEDNI ČAS IZ BIOLOGIJE

Objavljeno 08.12.2012 u kategoriji UGLEDNI ČASOVI 2012-13. godine
Profesorica biologije Šadija Demić održala je ugledni čas 27. 11. 2012. godine u VIII-2 odjeljenju. Prenosimo vam i dio atmosfere sa uspješno održanog časa.

UGLEDNI ČAS ĐUZIDE KLIMENTA

Objavljeno 08.12.2012 u kategoriji UGLEDNI ČASOVI 2012-13. godine
Ugledni čas iz CRNOGORSKOG - SRPSKOG, BOSANSKOG I HRVATSKOG jezika i književnosti u VIII-2 odjeljenju održala je 21. 11. 2012. godine nastavnica Đuzida Kurbardović sa pripravnicom Jasminom Murić. Veoma zanimljivom i uspješnom času prisustvovao je direktor škole i članovi Aktiva jezičke grupe predmeta. Tema časa je bila: čitanje i razumijevanje lirske pjesme "Očiju tvojih da nije" Vaska Pope.