ime škole

Osnovna škola 'Kekec' u Sutomoru organizovana je kao javna ustanova u kojoj se nastava izvodi od I do IX razreda. Nastava u sadasnjoj zgradi izvodi se od 1970. godine

Ime škole
Zemljotres je 1968. godine znatno oštetio sutomorsku školu.
Beogradski list 'Kekec' pokrenuo je akciju prikupljanja priloga svojih čitalaca i uz pomoć SO Bar izgrađena je moderna škola prema projektu Petra Borića, za koji je dobio prvu nagradu 'Borbe' za arhitekturu.
U novoj, sadašnjoj zgradi Osnovne škole 'Kekec' u Sutomoru, nastava je počela 1970. godine...

 


Nastava u školi

Nastava u školi se realizuje u II smjene. Prvu smjenu pohađaju učenici od VI do IX razreda. Drugu smjenu pohađaju učenici od II do V razreda a učenici I razreda su u međusmjeni.
Škola posjeduje solidne uslove za realizaciju programskih sadržaja predviđenih Nastavnim planom i programom. Ukupna površina školske zgrade je 2.053,37 m2, sportskog poligona 920 m2 i dvorišta 3.749 m2 (ukupno 6.722,77 m2), a po jednom učeniku 4.45 m2.
Nastava biologije, hemije, fizike, muzičkog i likovnog održava se u namjenskim kabinetima, a nastava tehničkog obrazovanja u školskoj radionici (prostor preuređen i prilagođen zahtjevima nastave tehničkog obrazovanja). Nastava fizičkog vaspitanja izvodi se u fiskulturnoj sali. Veliku prednost za realizaciju određenih programskih sadržaja iz fizičkog vaspitanja pružaju uređeni poligoni i igrališta u školskom dvorištu, površine 3.749 m2.
Nastava ostalih predmeta izvodi se u specijalizovanim učionicama, čija je prosjećna povrsina 55,40 m2. Pored pomenutih prostorija u školi su: biblioteka, školska kuhinja kao i više pomoćnih prostorija.