Optičke iluzije

Perceptivne varke (ili iluzije) su "krivo" percipirane pojave koje često mogu biti zbunjujuće. Najčešće su optičke iluzije, ali je razlika u tome što optičke varke uključuju samo pojave koje percipiraju oči, a perceptivne uključuju sve pojave koje percipiramo (na bilo koji način). Neke su perceptivne varke uzrokovane nesavršenošcu naših osećaja (tromost oka, ...), a neke radom našeg mozga. Perceptivne varke treba razlikovati od halucinacija. One se razlikuju po tome što kod perceptivnih varki nadražaja postoji, ali je krivo percipiran, dok kod halucinacija nadražaja nema.

 

Nepostojeći objekti 

Tačke u rešetki:

Vrlo poznata optička varka koja rezultira percepcijom mutnih poluprozirnih tačaka na presecima elemenata rešetke. "Otkrio" je Ludimar Hermann 1870. godine. Gledajte u neki od primera sa strane (na desnom primeru se bolje vidi). Na presecima crta rešetke videćete crne mutne tacke. Ali, ako gledate ravno u presek, videćete samo prazninu (beli prostor) - tačke se vide na presecima u koje ne gledate direktno.

Naknadne slike:

Naknadne slike, ili pa-slike su optičke varke koje koriste adaptaciju oka da bi se, nakon netremičnog gledanja, na neutralnoj pozadini video negativ dotične slike. Gledajte u sliku levo netremice dvadesetak sekundi (najlakše je "zabuljiti" se u jednu od četiri vertikalno postavljene tačke u sredini). Odmah nakon toga pogledajte u neku neutralnu (najbolje belu) pozadinu (prazan papir, zid ili sl.). Na pozadini ćete videti ljudski portret (u originalu je ova varka napravljena s namerom da prikazuje Isusa), koji zapravo ne postoji.

Reč je o vec spomenutoj osetilnoj adaptaciji. Oko se automatski "privikava" na trenutnu količinu svetlosti. Kod ovakvih kontrasta, pojedini se delovi mrežnjače različito privikavaju na svetlost. Kad se pogleda u neutralnu pozadinu, delovi mrežnjače još ostaju priviknuti na prethodno stanje, odnosno posvetljuju delove koji su bili pretamni (na neutralnoj pozadini rezultirajući svetlijim područjima), a potamnjuju delove koji su bili svetli (rezultirajući tamnim područjima). Uslovno kažemo da slika ostaje na mrežnjači još neko vreme.
 

 

 Gledajte u tacku 20sekundi a potom na cistu bijelu povrsinu na kojoj ce se pojaviti lik(slicno predhodnom primjeru).

Zagledajte se u malu crnu tačku na sredini slike, zatim polako pomerajte glavu ka i od ekrana.