PROJEKAT NASILJE U ŠKOLI

FORUM MNE (MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA) U OKVIRU PROJEKTA „NASILJE U ŠKOLI“, U SARADNJI SA ŠKOLSKIM PEDAGOGOM, UZ ODOBRENJE MINISTARSTVA PROSVJETE I UPRAVE ŠKOLE, ORGANIZUJU AKTIVNOSTI SA UČENICIMA, PROFESORIMA I RODITELJIMA

Pedagog Škole je u saradnji sa odjeljenjskim starješinama napravila spisak učenika koji će učestvovati u ovim aktivnostima. Predložena su po dva učenika iz svih odjeljenja prvog i drugog razreda.

Forum je održan 28. marta 2009. godine. Forum je vodila omladinska radnica Dragana Papić. Prisustvovali su učenici:
I1 – Pavlićević Milena, I1 – Miličić Mladen, I2 – Pajević Danilo, I2 – Bajović Anđela, I3 – Labović Žarko, I3 – Lakićević Slađana, I4 – Baletić Aleksandar,
I5 – Jovićević Marija, I6 – Kotlaja Sara, I6 – Kostić Elena, II3 – Ivanović Milena,
II4 – Petrović Anđela, II4 – Vuković Nevena, II4 – Gazivoda Nikola,
II5 – Vuksanović Marko, II5 – Nikolić Aleksandra, II7 – Kolundžić Nikola,
II7 – Ličina Adam
Prema predviđenom projektu, organizovanjem Foruma pruža se prilika učenicima da posvete pažnju i iznesu svoje mišljenje o pojavi nasilja u školskoj sredini, a takođe, i van nje.
Učenici su bili u prilici da se predstave na neki interesantan način, da predstave jedni druge na neki interesantan način, ispolje stav, uočavaju značaj komunikacije sa ciljem rješavanja problema u zajednici i slično. Forum je pružio sigurno i ugodno okruženje i atmosferu koja je učenicima omogućila da na otvoren i demokratski način kažu ono što misle u vezi sa temom, kao i da daju konstruktivne predloge za neke naredne aktivnosti u kojima mogu ili sami da učestvuju, ili da podstaknu druge da to učine. Učenicima je podijeljen reklamni materijal o mogućnosti učešća na Konkursu pod nazivom „Nasilje nije rješenje“, za koji se mogu prijaviti svi zainteresovani učenici, a potrebno je napisati neki zanimljiv i upečatljiv slogan, grafit, tekst ili slično, na zadatu temu. Važno je da predlog ostavi snažan utisak kako na mlade, tako i na roditelje i nastavnike, o važnosti nenasilnog rješavanja problema.
Slični forumi organizovani su u nekoliko srednjih škola u Podgorici. Dosadašnja iskustva, na osnovu izvještaja omladinskih radnika koji su ih realizovali, ukazuju da je mlade ljude potrebno podržavati u pružanju pozitivnih primjera, njegovanju sopstvenih talenata, razvijanju poštovanja i povjerenja, kako među mladima, tako, i posebno, u krugu porodice. Bitna stavka jeste ukazivanje mladima na značaj osamostaljivanja, sa isticanjem neophodnosti preuzimanja lične odgovornosti za sopstvene postupke.
Jedna od najvažnijih konkretnih akcija kao oblika prevencije pojave nasilja i usmjaravanja mladih da razvijaju osjećaj pripadnosti i samovrijednosti, jeste sport, muzika, diskusije sa mladima u porodici, školi, zdravstvenim ustanovama...
Finalni zaključci Foruma održanog u Školi, biće naknadno dostavljeni od strane omladinske radnice koja je realizovala Forum.