Projekat "Nasilje u školi"

Odjeljenskim starješinama prvog i drugog razreda

 

Forum MNE (mladi i neformalna edukacija) u okviru projekta „Nasilje u školi“ organizuju aktivnosti sa učenicima, profesorima i roditeljima.

Sa učenicima će biti organizovane aktivnosti u martu, tako da je potrebno da sve odjeljenske starješine prvog i drugog razredapredlože po dva učenika za učešće.

Predlog je potrebno dostaviti do ponedjeljka, 16.marta 2009. godine, pomoćniku direktora ili pedagodu.