OŠ ''Jugoslavija''

Korisni linkovi koji će vam pomoći da bolje upoznate našu školu.

 

Plan profesionalnog razvoja škole.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/home/plan-profesionalnog-razvoja/

Nastavnici koji predaju u našoj školi.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/nastava/

Istorija naše škole.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/home/istorija-nase-skole/

Misija i vizija naše škole.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/home/misija-i-vizija-/

Vannastavno osoblje naše škole.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/home/vannastavno-osoblje/

Uprava škole.

www.mojaskola.me/os-jugoslavija/home/uprava-skole/