Историјат школе

Prva škola na ovom području


osnovana je u Rubežima rješenjem Ministrarstva prosvjete Narodne Republike Crne Gore u jesen 1948. godine. Novoosnovana škola imala je jedno kombinovano četvororazredno odjeljenje sa 70 učenika i polaznika analfabetskog tečaja.
U septembru 1957. godine osnovana je IV osmogodišnja škola Nikšića, koja je nastavila tradiciju Škole u Rubežima.


1959. godine ova škola dobija ime poznate revolucionarke nikšićkog kraja, Mileve Lajović – Lalatović, koja se studentskom pokretu priključila u Beogradu, kao student Filozofskog fakulteta, a kasnije je bila aktivan borac i politički radnik Pete proleterske crnogorske udarne brigade. Poginula je u junu 1943. godine prilikom povratka sa Sutjeske, a imala je samo 23 godine.
Od 1981. godine ova škola počinje sa radom u novoj modernoj i funkcionalnoj školskoj zgradi, a od 17. septembra 2002. godine u Rubežima je počelo sa radom područno odjeljenje ove škole.