Ученици

Broj učenika naše škole se svake godine mijenja.

Na početku školske 2008/09. godine upisano je 1266 učenika, od kojih matičnu  školu pohađa 1177 učenika a 89 učenika pohađa nastavu u područnoj školi u Rubežama. Dječaka je 652 a djevojčica  614. Učenici su raspoređeni u 50 odjeljenja, 24 odjeljenja su u predmetnoj a 26 u razrednoj nastavi. Prosječan broj učenika u odjeljenju je 26.