EKOLOŠKI REČNIK

EKOLOŠKI REČNIK

 

 

 

 

 


ABIOTIČKI FAKTORI-uticaj nežive prirode
AKCIJE-uticaj nežive prirode na članove biocenoze
ANTROPOGENI FAKTOR-uticaj čoveka na neživu i živu prirodu
AUTOTROFI-organizmi koji imaju sposobnost da iz neorganskih materija proizvodi organske-šećer
BENTOS-zajednica organizama dna
BIOMI-udruženi ekosistemi sa slicnim sastavom i osobinama
BIOM-više sličnih ekosistema u određenoj klimatskoj oblasti
BIOTIČKI FAKTORI-uticaj živih bića jednih na druge,kao i njihov uticaj na neživu prirodu
BIOTOP-prostor koji naseljavaju živa bića
BIOSFERA-sav naseljeni prostor Zemlje
BROJNOST POPULACIJE-ukupan broj jedinki jedne vrste na staništu
DOMINANTNA VRSTA-vrsta koja se ističe brojem i veličinom ili prostorom koji zauzima
EKOLOGIJA-nauka o odnosima između živih bica i okoline
EKOLOŠKA NIŠA-kombinacija životnih uslova koje najviše odgovaraju jednoj vrsti
EKOLOŠKI FAKTORI-različiti uticaj kojima su izložena živa bića
EKOSISTEM-cjelina koju čine životna zajednica i njeno okruženje
EKOSISTEM-jedinstvo biotopa i biocenoze
FOTOSINTEZA-proces stvaranja šećera od ugljenik(IV)-oksida i vode uz pomoć sunčeve energije
GUSTINA POPULACIJE-prosječan broj jedinki jedne populacije,po jedinici površine ili zapremine
HETEROTROFI-organizmi koji nemaju sposobnost da proizvode organske materije iz neorganskih
KLIMAKS STADIJUM-završni stadijum u razvoju biocenoze tj.ekosistema
KOAKCIJA-međusobni uticaj živih bića
KONKURENCIJA-tip odnosa u kojima se živa bića nadmeću
MORTALITET-broj umrlih jedinki u određenom vremnskom periodu
NATALITET-broj rođenih jedinki u određenom vremenskom periodu
NEKTON-zajednica organizama koji plivaju
PARAZITIZAM- zajednički život dva organizma,pri čemu jedan ima korist,a drugi štetu
PARAZIT-organizam koji živi na/u drugom organizmu,nanoseći mu štetu
PELAGIJAL-zajednica organizama slobodne vode
PERIODIZAM-pravilno smenjivanje zivotnih aktivnosti biocenoze
PLANKTON-zajednica organizama koji lebde u vodi
POPULACIJA-sve jedinke iste vrste koje žive zajedno na jednom prostoru
POTROŠAČI-heterotrofni organizmi koji se hrane organskim materijama iz biljaka,životinja ili drugih organizama
PROIZVOĐAČI-autotrofni organizmi koji mogu da proizvode hranu iz vode,mineralnih materija i ugljenik(IV)-oksida
RASPORESD POPULACIJE-prostorno raspoređivanje jedinki populacije na staništu
RAZLAGAČI-heterotrofni organizmi koji se hrane uginulim organizmima ili njihovim djelovima;oni razlažu organske materije do nedrganskih
REAKCIJE-uticaj živih bića na neživu prirodu
SAPROFIT-organizam koji se hrani organskom materijom iz uginulih organizama i razlaže je do neorganskih materija
SIMBIOZA- zajednički život dva organizma
SKROB-složeni biljni šećer
SPRATOVNOST-prostorni raspored vrsta u biocenozi
SUKCESIJA-smjena jednog ekosistema drugim
ŽIVOTNA ZAJEDNICA-svi organizmi koji žive zajedno na jednom prostoru