Novosti

SEMINAR

Objavljeno 24.04.2009 u kategoriji Obavještenja
    U našoj školi je 4. i 5. aprila 2009.g. zbog velikog interesovanja, i na zahtijev nastavnika, održan seminar „Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika“. Prisustvovalo je 20 nastavnika. Seminar je organizovala škola u okviru projekta PRNŠ, a treneri su bili Elvira Hadžibegović – Bubanja i Sava Kovačević, ispred NVO...