RAZREDNE STARJEŠINE

PODJELA RAZREDNIH STARJEŠINSTAVA

 

 

 

I-1 Komnenović Milijana
I-2 Baćović Ana
I-3 Miletić Biljana
II-1 Međedović Radomir
II-2 Vučurović Radmila
II-3 Đukanović Silva
II-4 Tomašević Stanislavka
III-1 Vemić Branka
III-2 Gardašević Danijela
III-3 Perović Valentina
IV-1 Vujičić Zlatana
IV-2 Međedović Branka
IV-3 Kankaraš Zorica
V-a Anđelić Branka
V-b Vukotić Jelena
V-v Pavić Violeta
V-g Krunić Jadranka

 

 

 

 

VI-1 Mirković Veselinka
VI-2 Anđelić Milun
VI-3 Raičević Nada
VII-1 Bojanić Sanja
VII-2 Bakoč Milorad
VII-3 Vujović Radomir
VIII-1 Cerović Milanka
VIII-2 Mijanović Marija
VIII-3 Anđelić Senka
VIII-4 Mićković Biljana
IX-a Čanović Olga
IX-b Jovović Radmila
IX-c Vujadinović Sandra