Spisak Učenika

Uvod...


I-1 Komnenović Milijana
Prezime ime oca ime
1 Antunović Pera Stefan
2 Balandžić Spasoja Aleksandra
3 Bijelić Zdravka Borka
4 Blagojević Veselina Jakov
5 Božović Ranka Šćepan
6 Bošnjak Lazara Željka
7 Burić Dušana Vučina
8 Delić Čedomira Matija
9 Dubljević Dragana Jelena
10 Đilas Ranka Bojana
11 Đorojević Milije Jovana
12 Đurković Aćima Damjan
13 Đurđevac Branka Kristina
14 Živković Radenka Aleksandar
15 Žujović Dragomira Lucija
16 Kankaraš Miloša Janko
17 Lopušina Veselina Marko
18 Miljanić Milisava Nemanja
19 Mićanović Mitra Danica
20 Nedić Milenka Marko
21 Purović Branka Gordana
22 Rogač Milimira Mijodrag
23 Tomić Slobodana Marija
24 Tufegdžić Dragana Željko
25 Uskoković Dragoslava Dragoljub
26 Cicmil Ranka Miljan
27 Šabotić Alena Sandra
28 Škuletić Rajana Sara
 I-2
Baćović Ana

Prezime ime oca ime
1 Anđelić Milije Nikolina
2 Adžić Gorana Gojko
3 Ašanin Čedomira Vasilije
4 Banićević Zorana Anja
5 Bjelica Mijodraga Marija
6 Bošnjak Dragana Marija
7 Vilotijević Ranka Anja
8 Vuković Branislava Jovan
9 Vuković Ranka Nataša
10 Dubljević Vladimira Balša
11 Dangubić Đurice Slađana
12 Đurđić Petka Anđela
13 Đukanović Mirka Nikolina
14 Đukanović Veljka Stefan
15 Zejak Veljka Andrijana
16 Kecojević Gorana Vasko
17 Labudović Milenka Dušan
18 Lopušina Zorana Luka
19 Miletić Veselina Vuk
20 Mandić Bora Darko
21 Miličić Živka Maksim
22 Milović Željka Uroš
23 Popović Luke Andrijana
24 Radović Slavka Anja
25 Radojičić Vidoja Ivana
26 Rajković Damjana Petar
27 Tomić Ljubomira Vasilije
28 Tomašević Dragana Ivan
29 Šahman Mensura Denis

 


I-3 Nikolić Biljana
Prezime ime oca ime
1 Banićević Veljka Sanja
2 Bijelić Dragana Stefan
3 Bogosavljević Milorada Jovana
4 Bulatović Ljubomira Sandra
5 Damjanović Radoslava Grigorije
6 Dević Radomira Miloš
7 Đoković Mijodraga Nikola
8 Đukanović Darka Dragana
9 Jaganjac Gana Danijel
10 Kankaraš Veselina Krsto
11 Kankaraš Rajka Natalija
12 Kankaraš Radomira Tijana
13 Kasalica Zorana Luka
14 Kovačević Radenka Ikonija
15 Krivokapić Ratka Marija
16 Marjanović Spasoja Aleksa
17 Miličić Vidomira Stefan
18 Milović Duška Jovan
19 Nikolić Đura Veljko
20 Nikolić Veselina Tamara
21 Osmajić pok.Novaka Danica
22 Pejanović Milisava Ivan
23 Pejović Aleksandra Milorad
24 Perošević Veselina Dragana
25 Todorović Branka Aleksandar
26 Todorović Zdravka Nikolina
27 Tomašević Željka Uroš
28 Trebješanin Dragana Jovana
Ukupan broj učenika

1.razreda 85


II-1 Međedović Radomir
Prezime ime oca ime
1 Aleksić Ilije Marija
2 Bošnjak Dimitrija Luka
3 Vujačić Vukote Jelena
4 Vujačić Vukote Milena
5 Vuković Branka Vuk
6 Darmanović Slavka Mirko
7 Delibašić Momčila Božidarka
8 Dubljević Joka Miladin
9 Đilas Ranka Strahinja
10 Đurđevac Voja Uroš
11 Živković Zdravka Bojana
12 Zirojević Zorana Nikolina
13 Jaganjac Gana Arijan
14 Jokanović Vojislava Tijana
15 Jocović Velimira Mihailo
16 Kankaraš Gorana Srđan
17 Krivokapić Veselina Nikolina
18 Kosović Slavka Milica
19 Miljanić Vlada Miloš
20 Mitrić Rodoljuba Nikola
21 Papović Batrića Valentina
22 Popović Željka Milena
23 Radulović Veljka Milan
24 Raičević Milorada Marija
25 Uskoković Dragoslava Sava


II-2 Vučurović Radmila
Prezime ime oca ime

1 Adžić Vladimira Nela
2 Bigović Miroslava Nemanja
3 Bulajić Miodraga Nikola
4 Vasović Marka Pajo
5 Vujadinović Zorana Bogić
6 Vuletić Dragana Ivo
7 Glomazić Zorana Andrea
8 Danilović Zorana Marija
9 Zeljko Borisa Jovan
10 Jelić Dragoslava Marijana
11 Jocović Miodraga Dragiša
12 Kankaraš Radomira Maja
13 Krsmanović Božidara Danilo
14 Krsmanović Žarka Monika
15 Krstajić Miomira Tamara
16 Krečković Blagoja Anica
17 Maksutaj Mirsada Ardrijan
18 Marković Velimira Branko
19 Milićeveć Vladimira Andrijana
20 Mirković Miodraga Marko
21 Pejanović Zorana Ana
22 Rajković Ranka Nikolina
23 Ćalov Boža Marija
24 Šćepanović Dejana Damjan
25 Šćepanović Željka Darko


II-3 Đukanović Silva
Prezime ime oca ime

1 Banićević Blagoje Ivo
2 Bijelović Veselina Nađa
3 Božović Ranka Anđela
4 Vojinović Dragomira Jelena
5 Gezović Veselina Novica
6 Damjanović Radivoja Ivan
7 Đukanović Danila Bogdan
8 Đurđevac Miodraga Andrijana
9 Kavaja Veska Marija
10 Krsmanović Slobodana Bogdan
11 Međedović Radomira Miloš
12 Mijušković Momčila Danica
13 Mijušković Momčila Ksenija
14 Miljanić Nikole Radonja
15 Mrvaljević Ivana Ksenija
16 Mrvaljević Zorana Nađa
17 Ristić Nebojše Ivan
18 Rogač Milorada Marko
19 Stevanović Miodraga Miljan
20 Taušan Zorana Nikola
21 Todorović Slavka Anđela
22 Tomanović Sava Božidar
23 Trebješanin Aca Luka
24 Šarac Milorada BogdanII-4 Tomašević Stanislavka
Prezime ime oca ime

1 Blečić Joka Julija
2 Blagojević Gorana Nikola
3 Bulajić Vukote Milovan
4 Brkušić Danila Dunja
5 Vučković Mirka Darko
6 Damjanović Radoslava Nikola
7 Dević Radoša Balša
8 Karadžić Milića Teodora
9 Kankaraš Marinka Filip
10 Krivokapić Radomira Boris
11 Milić Mladena Lana
12 Mićunović Dejana Mirko
13 Nedić Radomira Dušan
14 Nikolić Marka Bojana
15 Nikolić Marka Boško
16 Perović Mirka Valentina
17 Radojević Boška Milena
18 Sandić Aleksandra Ana
19 Sandić Milivoja Magdalena
20 Talović Vukojice Marija
21 Todorović Ranka Sanja
22 Tomić Radovana Aleksandar
Ukupan broj učenika

2. razreda 96
III-1 Vemić Branka
Prezime ime oca ime

1 Antunović Pera Filip
2 Bajević Dejana Nikola
3 Blečić Joka Milica
4 Božović Kostadina Olivera
5 Božović Aleksandra Siniša
6 Vuleta Dragoljuba Jela
7 Gligović Nebojše Goran
8 Drašković Pavla Nikola
9 Đurković Rajka Balša
10 Živković Raška Ksenija
11 Janković Veselina Savo
12 Jovović Milosava Filip
13 Krivokapić Veselina Tamara
14 Krsmanović Božidara Jovana
15 Lalić Radomira Nikolina
16 Malović Momčila Jelena
17 Matijašević Slavka Vasilije
18 Nedić Gojka Danijel
19 Peković Miljana Jelena
20 Perović Zorana Miloš
21 Radojičić Vidoja Vuk
22 Radulović Duška Dragan
23 Rajković Damjana Aleksandra
24 Seratlić Radenka Anđela
25 Todorović Zdravak Dragan
26 Tomašević Spasoja Nenad
27 Ćorović Radomira Nada

III-2 Gardašević Danijela
Prezime ime oca ime

1 Bulatović Slavka Gordana
2 Bulatović Dragomira Maša
3 Glomazić Save Sićo
4 Damjanović Miomira Miljana
5 Drinčić Sretomira Dejana
6 Dubljević Milenka Đorđije
7 Đurković Aleksandar
8 Kecojević Radenka Jovan
9 Kecojević Predraga Ksenija
10 Kecojević Vidomira Sanja
11 Đukanović Bogoljuba Tamara
12 Labudović Milinka Nemanja
13 Milićević Vladimira Aleksa
14 Miljanić Milisava Kristina
15 Miliović Ranka Miloš
16 Perović Željka Anđela
17 Peković Vladimira Vuk
18 Perović Mirka Ivana
19 Purović Luke Bojana
20 Stojanović Staniše Vladan
21 Srdanović Ranka Jelena
22 Stevović Zorana Nikola
23 Tomović Veselina Marija
24 Tomić Radovana Nikola
25 Ćosović Dejana Matija
26 Cmiljanić Buda Danilo
27 Čvorović Stojana Milena
28 Šušić Miloša Hajdana


III-3 Perović Valentina
Prezime ime oca ime
1 Baltić Dalibora Nemanja
2 Bijelić Zorana Anđela
3 Bjelica Zorana Marija
4 Božović Zorana Milena
5 Bošnjak Lazara Milun
6 Burić Željka Milica
7 Vasović Marka Katarina
8 Vojinović Dragomira Marko
9 Gezović Veselina Vuk
10 Gezović Radomira Nikola
11 Delibačić Slavka Slađana
12 Durutović Radovana Stefan
13 Đilas Nebojše Tijana
14 Đukanović Milorada Božidar
15 Jablan Sava Nenad
16 Karadžić Milića Aleksandar
17 Knežević Velimira Sandra
18 Kovačević Radenka Jošo
19 Mandić Bora Mina
20 Mitrić Miljana Marko
21 Palibrk Anđelka Nikola
22 Perović Mlađena Vasilije
23 Poleksić Ljubomira Neda
24 Popović Slavka Katarina
25 Popović Sloba Šćepan
26 Prijović Siniše Anđela
27 Prijović Dragiše Nađa
28 Rondović Boža Marko
29 Sandić Milivoja Tijana
30 Talović Vukojice Sandra
Ukupan broj učenika

3. razreda 85
IV-1 Vujičić Zlatana
Prezime ime oca ime

1 Banićević Veljka Ivana
2 Blagojević Veselina Svetlana
3 Bošnjak Dimitrija Lukijana
4 Bubanja Zorana Vladan
5 Vlahović Milinka Luka
6 Gutović Nikole Goran
7 Đurović Gorana Nikola
8 Zeković Mane Danilo
9 Janković Dobrivoja Milka
10 Janković Dobrivoja Milena
11 Jovanović Gojka Ilija
12 Kankaraš Mijata Filip
13 Krivokapić Ratka Andrea
14 Marković Branka Vasilije
15 Međedović Radomira Marija
16 Miljanić Goluba Vesna
17 Nikolić Zorana Rajko
18 Palibrk Anđelka Kristina
19 Patić Velimira Miloš
20 Talović Radojice Koviljka
21 Tufegdžić Dragana Sanja
22 Ćorovoć Radomira Nataša
23 Ćosović Radoša Lazar
IV-2 Međedović Branka
Prezime ime oca ime
1 Božović Boža Bojan
2 Vujović Milosava Igor
3 Giljen Milisava Dejan
4 Damjanović Radivoja Ivana
5 Dubljević Zorana Mihailo
6 Đilas Ranka Vojislav
7 Đukanović Darka Milan
8 Žižić Igora Milena
9 Jocović Miodraga Kristina
10 Kankaraš Save Mihajlo
11 Kešeljević Nenada Balša
12 Kecojević Gorana Ivan
13 Kosović Slavka Anđela
14 Malović Zorana Anđela
15 Mićunović Dejana Mia
16 Nedić Miljana Ivona
17 Popivoda Veselina Jovana
18 Radulović Veljka Danijela
19 Raičević Milorada Tamara
20 Rnković Božidara Dejan
21 Stijepović Kićuna Novica


IV-3 Kankaraš Zorica
Prezime ime oca ime

1 Baošić Nova Boban
2 Baošić Nova Bobana
3 Bojović Gorana Vuk
4 Bulatović Ljubomira Bogić
5 Bulatović Nebojše Nikola
6 Vojinović Rada Momir
7 Vuković Ranka Miljan
8 Dubljević Radana Ana
9 Đilas Nebojše Ilija
10 Đoković Miodraga Tijana
11 Đukanović Danila Bojana
12 Đukanović Radovana Jelena
13 Đurkovič Jagoča Miloš
14 Đurđevać Slobodana Vanja
15 Žižić Radovana Marina
16 Medojević Velimira Kristina
17 Mitrić Slobodana Nataša
18 Nedić Veljka Nebojša
19 Peković Željka Boris
20 Radulović Duška Vladan
21 Talović Vukojice Nikolina
22 Đinđur Zorana Marija
23 Đaković Velimira Nađa
24 Džogaz Zorana Jasna
Ukupan broj učenika

4. razreda 68V-a Anđelić Branka
Prezime ime oca ime

1 Adžić Gorana Blagota
2 Banićević Branislava Blažo
3 Božović Kostadina Natalija
4 Vuković Branislava Nikolina
5 Đurđić Milorada Gordana
6 Đuričić Radovana Čedomir
7 Đurković Rajka Boro
8 Klikovac Dragana Jovana
9 Knežević Dragoslava Nikolina
10 Loncović Željka Nikola
11 Mandić Bora Dražen
12 Milović Mladena Petar
13 Mirković Predraga Uroš
14 Mrvošević Veseljka Anđela
15 Mušikić Boža Luka
16 Pavićević Mića Milovan
17 Popović Sloba Jelena
18 Popović Ilije Jovan
19 Radović Slavka Radovan
20 Rajković Damjana Milica
21 Stevanović Mijodraga Sara
22 Stijepović Kićuna Dalibor
23 Todorović Slavka Aleksandra
24 Ćalov Boža Kristina
25 Džoganović Željka Danijel


V-b Vukotić Jelene
Prezime ime oca ime
1 Adžić Miljana Božidar
2 Babić Branka Milica
3 Bijelić Zdravka Sanja
4 Bijelić Zorana Snežana
5 Brkušić Danila Gordana
6 Vujačić Miodraga Gavrilo
7 Vujović Željka Vladimir
8 Vujović Miodraga Aleksandar
9 Vuletić dragoljuba Jovan
10 Darmanović Slavka Anđela
11 Durutović Radovana Petar
12 Đedović Zorana Đorđije
13 Đurđevac Miodraga Marijana
14 Živković Radenka Olja
15 Žiđić Miroslava Jelena
16 Krivokapić Andrije Bogdan
17 Lopušina Miša Jelena
18 Mijović Zorana Nikolina
19 Miljanić Zorana Irena
20 Perović Željka Biljana
21 Perović Radenka Maja
22 Purović Luke Miloš
23 Ristić Nebojše Luka
24 Ćinćur Zorana Radenko
5v Nikolić Violeta
Prezime ime oca ime

1 Bigović Dragana Bojan
2 Bojanić Zorana Veljko
3 Bulatović Nikole Jovana
4 Bulatović Dragomira Marija
5 Bulatović Slavka Marko
6 Bulatović Miljana Tatjana
7 Vlahović Miomira Jovana
8 Vuković Gorana Zoran
9 Vuković Ranka Marko
10 Gligović Nebojše Luka
11 Goranović Nikole J elena
12 Damjaović Radoslava Luka
13 Đikanović Sretena Radoje
14 Jablan Sava Marko
15 Jovović Zorana Dijana
16 Kankaraš Maksima Biljana
17 Kankaraš Miloša Milena
18 Kovačević Božidara Boris
19 Krivokapić Rada Nebojša
20 Krstajić Ranka Nikša
21 Malović Momčila Ivana
22 Milović Željka Anastasija
23 Ostojić Darka Anja
24 Petrović Vladimira Spasoje5g Krunić Jadranka
Prezime ime oca ime

1 Batrićević Đoka Jovana
2 Božić Milana Ivona
3 Božović Milivoja Marko
4 Danilović Zorana Irena
5 Dubljević Dragana Radojka
6 Đurković Gorana Gordana
7 Živković Zorana Teodoara
8 Žižić Igora Adrijana
9 Žujović Dragomira Aleksandra
10 Jevtić poč.Milenka Filip
11 Knežević Velimira Stefan
12 Miličić Vidomira Dragana
13 Miljanić Nikole Nikolina
14 Mitrić Slobodana Nebojša
15 Mićanović Mitra Marija
16 Otašević Mira Margareta
17 Pavićević Darko
18 Perišić Milana Nemanja
19 Radulović Veljka Irena
20 Todorović Ranka Boris
21 Todorović Predraga Stanko
22 Čurović Radoice Darinka
Ukupan broj učenika

5. razreda 95

 VI-1 Mirković Veselinka
Prezime ime oca ime
1 Babić Rajka Jovanka
2 Bojanić Zorana Balša
3 Vuković Gorana Željko
4 Vuković Mladena Olivera
5 Gardašević Mladena Olivera
6 Giljen Radenka Kristijan
7 Goranović Radenka Nada
8 Grozdanić Boža Danilo
9 Damjanović Radivoja Nikolina
10 Dubljević Radojice Tamara
11 Đuranović Željka Blažo
12 Đurđevac Voja Milica
13 Đurđić Mirka Miljan
14 Isailović Ratka Stefan
15 Jašović Željka Jelena
16 Kavaja Veska Miloš
17 Kadić Milivoja Drago
18 Kokotović Zorana Maksim
19 Kruška Slavka Filip
20 Miljanić Nikole Danijela
21 Milićević Vladimira Anja
22 Nedić Veselka Vukota
23 Nikolić Zorana Ana
24 Osmajić Novaka Branko
25 Peković Miloša Ivan
26 Radulović Milana Sanja
27 Todorović Radonje Savo
28 Ćeranić Dragomira Darko
29 Ćorović Radomira Gordana
30 Džogaz Zorana Nemanja

VI-2 Anđelić Milun
Prezime ime oca ime
1 Baošić Naoda Dalibor
2 Božić Petra Helena
3 Bošnjak Predraga Milan
4 Blagojević Veselina Slađana
5 Vujačić Radoslsava Anđela
6 Vukotić Žarka Nikola
7 Grbović Rajka Jovana
8 Dubljević Radana Sanja
9 Zelko Borisa Igor
10 Kankaraš Miloša Jovan
11 Kankaraš Marinka Tamara
12 Kasom Jovana Marko
13 Knežević Dragoslsava Kristina
14 Novović Darka Vasilije
15 Papović Momčila Petar
16 Peković Dragoljuba Jovana
17 Peković Vladimira Matije
18 Perišić Veselina Verica
19 Popović Radoša Ljubica
20 Popović Ljuba Milica
21 Popović lLuke Nikola
22 Radić Veska Igor
23 Radović Zorana Nikola
24 Rujović Hazbije Mirela
25 Todorović Slavka Nemanja
26 Tomašević Dragana Bojan
27 Tomašević Boška Ivana
28 Cerović Sretena Jelena
29 Šipčić Draga Jovan


VI-3 Raičević Nada
Prezime ime oca ime

1 Adžić Milana Željko
2 Blagojević Branimira Spasoje
3 Bogdanović Simeuna Dejan
4 Bogosavljević Milorada Miloš
5 Božović Zorana Luka
6 Božović Obrada Stanko
7 Bulatović Branislava Predrag
8 Vlahović Miomira Miladin
9 Vujović Miodraga Ivan
10 Vujović Milisava Filip
11 Gezović Radovana Jelena
12 Drinčić Svetimira Dejan
13 Dubljević Milenka Zorana
14 Đoković Miodraga Milena
15 Đukanović Predraga Aleksa
16 Đurđevac Vasa Milovan
17 Živković Zdravka Ivana
18 Jaganjac Gana Alen
19 Jokanović Vojislava Mladen
20 Kecojević Predraga Milica
21 Kecojević Nikole Tamara
22 Krivokapić Radomira Aleksandra
23 Mitrović Mitra Ivana
24 Mitrović Mitra Nataša
25 Perović Milića Sandra
26 Rondović Zdravka Marija
27 Tomašević Save Marija
28 Tomić Ljubomira Aleksandra
29 Šarac Milorada Danilo
30 Šarac Milorada Matije
Ukupan broj učenika

6. razreda 89


VII-1 Bojanić Sanja
Prezime ime oca ime
1 Batrićević Đoka Sanja
2 Bogosavljević Milorada Stevan
3 Bojović Dragana Vasilije
4 Vlahović Milenka Ivana
5 Vojičić Miodraga Anđela
6 Dragićević Predraga Andrija
7 Drinčić Nebojše Marko
8 Živković Radenka Ana
9 Žujović Dragomira Dragana
10 Krivokapić Andrije Ana
11 Krstajić Ranka Zorka
12 Krunić Zdravka Ivana
13 Mandić Bora Tina
14 Marković Slobodana Miljan
15 Milić Nikole Željko
16 Minić Veselina Anđela
17 Mitrić Miljana Kristina
18 Nikolić Milorada Sandra
19 Novović Predraga Savina
20 Novović Vojislava Stefan
21 Popović Radoša Milena
22 Popović Slavka Nebojša
23 Radović Slavka Ana
24 Ćalov Boža Aleksandra
25 Ćosović Dejana Milivoje
26 Cerović Vladimira Marko
27 Čurović Dušana Anđela
28 Džaković Vladimira Nemanja


VII-2 Bakoč Milorad
Prezime ime oca ime
1 Adžić Vladimira Iva
2 Bijelović Veselina Luka
3 Božović Obrada Milena
4 Božović Željka Mitar
5 Vuković Mladena Valentina
6 Goranović Nikole Vuko
7 Grozdanić Boža Gordana
8 Drašković Pavla Draško
9 Đukanović Darka Marko
10 Ćuričić Čedomira Saveta
11 Đurković Veselina Ljilja
12 Jovović Predrga Andrea
13 Jovović Slobodana Mitar
14 Lopušina Miša Ivana
15 Marković Branka Ksenija
16 Mašulović Slobodana Nikolina
17 Milić Rada Nikolina
18 Mirković Miodraga Jelena
19 Osmajić Gorana Bojana
20 Osmajić Novaka Kristina
21 Ostojić Darka Savo
22 Peković Željka Nikolina
23 Perović Radenka Boško
24 Perović Miloša Darka
25 Patić Velimira Marina
26 Radojičić Vidoja Milo
27 Todorović Predrga Svetlana
28 Todorović Obrada Dragana
29 Tomić Ljubimira Aleksandar
30 Cicmil Radivoja Milovan

VII-3 Vujović Radomir
Prezime ime oca ime

1 Bajić Milenka Filip
2 Bajović Dejana Stanko
3 Banićević Veljka Miloš
4 Blagojević Veljka Aleksandar
5 Vučković Mirka Milica
6 Dragutinović Momira Aleksandar
7 Dragutinović Momira Aleksandra
8 Đukanović Radovana Gordana
9 Đurđevac Vasa Milica
10 Đurđevac Vlada Stefan
11 Živković Zdravka Kristina
12 Zeljko Borisa Aleksandra
13 Janković Veselina Nikolina
14 Janjušević Rajka Gordana
15 Jocović Miodraga Tamara
16 Kankaraš Veselina Milena
17 Kecojević Nikole Anđela
18 Kecojević Gorana Katarina
19 Krivokapić Radomira Aleksandar
20 Kruška Vojislava Radomir
21 Madžgalj Zorana Nevena
22 Madžgalj Zorana Nemanja
23 Mrvaljević Zorana Lazar
24 Nedić Radislava Slađana
25 Nedić Veseljka Tanja
26 Perović Neđeljka Stefan
27 Petrović Ranka Kristina
28 Stevović Željka Stevan
29 Todorović Ranka Milorad
Ukupan broj učenika

7. razreda 87

VIII-1 Cerović Milanka
Prezime ime oca ime

1 Aleksić Ilije Velimir
2 Batrićević Đoka Milica
3 Baošić Nova Anđela
4 Božović Kostadina Aleksandar
5 Bulatović Slavka Lazar
6 Glomazić Zorana Teodora
7 Darmanović Slavka Marija
8 Đurović Zorana Mirko
9 Zorić Zorana Teodora
10 Janičić Nenada Nevena
11 Jovović Zorana Momčilo
12 Kankaraš Maksima Dragan
13 Kankaraš Marinka Slobodan
14 Kasalica Radomira Olivera
15 Marić Rajka Marko
16 Milović Ranka Andrijana
17 Miljanić Miljka Jovan
18 Mićunović Radomira Stefan
19 Mušikić Boža Ana
20 Nikitović Vukašina Sanja
21 Pejanović Zorana Milica
22 Ćorović Radomira Zorana
23 Ćosović Dejana Irena
24 Cmiljanić Veselina Darko
25 Šipčić Sretena Katarina

VIII-2 Mijanović Marija
Prezime ime oca ime

1 Baltić Dalibora Vuk
2 Banićević Zorana Petar
3 Bojanić poč.Blaža Antonina
4 Bokan Radovana Petar
5 Vukosavljević Branka Tamara
6 Gagović Dragana Anđa
7 Đukanović Predraga Luka
8 Đurđić Vladete Lazo
9 Kankaraš Mijata Aleksandar
10 Kešeljević Rada Andrija
11 Labudović Srđana Jovana
12 Lopušina Zorana Miloš
13 Miljanić Zorana Dušica
14 Miljanić Ljuba Radovan
15 Ognjenović Zorana Slavica
16 Perović Veselina Jovan
17 Popović Luke Nađa
18 Popović Ilije Nikolina
19 Popović Ljuba Srećko
20 Popović Krsta Filip
21 Rnković Božidara Dragana
22 Sjekloća Mitra Uroš
23 Stevović Zorana Milena
24 Todorović Boška Maja
25 Čuljković Nebojše Dimitrije
26 Čuljković Nebojše Pavle
27 Šahman Kemala Mirela
28 Šipčić Draga AnđelaVIII-3 Anđelić Senka
Prezime ime oca ime

1 Adžić Vladimira Jovana
2 Bulatović Nebojše Novak
3 Vujičić Zdravka Tijana
4 Grbović Rajka Tijana
5 Damjanović Radivoja Milica
6 Drinčić Željka Jelena
7 Đukanović Slobodana Miloš
8 Đuranović Željka Mašan
9 Joksimović Miloje Pavle
10 Kasom Draga Radovan
11 Kecojević Radenka Ivana
12 Kecojević Vidomira Svetlana.
13 Kovačević Vasilja Petar
14 Lončar Željka Bojana
15 Malović Momčila Vuk
16 Malović Save Stefan
17 Mikić Miraša Sava
18 Miljanić Milenka Aleksandar
19 Mirković Ljubiše Filip
20 Nedić Miljana Ivan
21 Stijepović Kićuna Dragana
22 Trebješanin Dragana Nemanja
23 Uljarević Branislava Risto
24 Cerović Sretena Milosava
25 Čurović Radojice Ana


VIII-4 Mićković Biljana
Prezime ime oca ime
1 Adžić Gorana Aleksandra
2 Balandžić Veselina Filip
3 Bjelica Zorana Lazar
4 Božović Slavoljuba Aleksandra
5 Božović Milivoja Nikola
6 Bulajić Miodraga Ivana
7 Gagović Boška Ljeposava
8 Giljen Predraga Nikolina
9 Glomazić Save Jovan
10 Glomazić Save Jovana
11 Dević Radoša Nađa
12 Dragutinović Milenka Željko
13 Dubljević Baja Branko
14 Đurković Duška Stefan
15 Kliokovac Dragana Nađa
16 Marković Rajka Anđela
17 Marković Branka Milena
18 Miličić Milisava Maja
19 Perović Đorđija Ana
20 Papović Slavka Dušanka
21 Todorović Obrada Lidija
22 Todorović Predraga Stanoje
23 Tomović Veselina Anđela
24 Džaković Periše Kosta
Ukupan broj učenika

8. razreda 102
IX-a Čanović Olga
Prezime ime oca ime

1 Andesilić Baja Aleksandar
2 Anđelić Slavka Miloš
3 Babić Branka Biljana
4 Bijelić Zdravka Jelena
5 Bijelić Zorana Stojan
6 Bubanja Zorana Nebojša
7 Grbović Rajka Vukašin
8 Delibašić poč.Dragiše Darija
9 Drašković Živka Bojana
10 Đikanović Dragana Ivana
11 Đurđevac Vlada Slavka
12 Zeljko poč.Vicka Ljubomir
13 Zeljko poč.Vicka Vladimir
14 Zečević Milivoja Milica
15 Janković Veselina Verica
16 Knežević Bogića Milica
17 Malović Zorana Marijana
18 Malović Save Sara
19 Mijušković Momčila Žarko
20 Miljanić Veljka Dragan
21 Matović Draška Darko
22 Nedić Željka Darko
23 Peković Dragoljuba Jovan
24 Prijović Dragiše Balša
25 Prijović Siniše Kristina
26 Radović Želimira Bojana
27 Stevanović Miodraga Dajana
28 Cicmil Milenka Luka
29 Šćepanović Miodraga Marijana
IX-b Jovović Radmila
Prezime ime oca ime

1 Adžić Miljana Vojin
2 Bojović Dragana Stefan
3 Bajović Miladina Nataša
4 Bošnjak Predraga Bojana
5 Bulatović Nikole Goran
6 Bulatović Radoja Dragan
7 Gezović Radovana Aleksandra
8 Golubović Božidara Svetlana
9 Golubović Božidara Snežana
10 Goranović Nikole Anđela
11 Dubljević Dragana Jovana
12 Drašković Pavla Stefan
13 Jovović Marka Luka
14 Kešeljević Rada Ana
15 Kešeljević Svetozara Nenad
16 Lopušina Zorana Milica
17 Mašulović Slobodana Marija
18 Miljanić Veljka Aleksandar
19 Minić Lazara Jovan
20 Ognjenović Vojimira Dejana
21 Osmajić Gorana Marija
22 Pejanović Zorana Miloš
23 Perović Milića Darinka
24 Ristić Branislava Marko
25 Rnković Božidara Milan
26 Stevović Slobodana Ana
27 Ćorović Milića Miloš

IX-c Vujadinović Sandra
Prezime ime oca ime

1 Banićević Branislava Nevena
2 Bigović Dragana Ivana
3 Bijelić Dragomira Lidija
4 Božović Alkeksandra Slađana
5 Gagović Boška Jelena
6 Damjanovi�� Radivoja Aleksandra
7 Ćorojević Milije Vesna
8 Zeković Mane Jela
9 Jaganjac Gana Damir
10 Janjušević Rajka Milivoje
11 Kankaraš Rajka Nikolina
12 Kankaraš Slavka Radenko
13 Krivokapić Milorada Miloš
14 Krivokapić Veselina Filip
15 Miličić Vidomira Siniša
16 Miljanić Nikole Vanja
17 Mirković Miodraga Ivana
18 Mićanović Miodraga Nikola
19 Mumin Veljka Ivan
20 Nikolić Radivoja Ksenija
21 Nikolić Duška Ranko
22 Ognjenović Tomislava Bojana
23 Ognjenović Tomislava Ninko
24 Peković Miloša Milica
25 Popović Gojka Stevan
26 Sekulić Veroljuba Miroslav
27 Seratlić Radenka Dijana
28 Tufegdžić Dragana Maja
Ukupan broj učenika 9. razreda 84
Svega učenika 791 791