NASTAVNA SREDSTVA

NASTAVNA SREDSTVA

 

Škola ima tendenciju da bude savremeno opremljena nastavnim sredstvima. Namjera nam je da svaki kabinet i učionica imaju savremena nastavna sredstva kao što su: grafoskop, računar, TV, video i dr. U svakom slučaju škola će nastojati da opremljenost bude na zadovoljavajućem nivou.