Centralni nervni sistem

Mozak

 Mozak je najznačajniji dio nervnog sistema. Smješten je u lobanjskoj čauri i obavijem moždanim opnama: tvrdom, paučinastom i mekom. Težina mozga odraslog čoveka pretežno iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nijesu srazmerne težini i veličini mozga. Osnovni djelovi mozga su: produžena moždina, varolijev most, hipofiza, moždana greda, mali mozak, srednji mozak, međumozak i veliki mozak.

Produžena moždina, varolijev most i srednji mozak zajednički se nazivaju moždano stablo. Centralni kanal kičmene moždine se nastavlja u mozgu, ali se proširuje i obrazuje četiri šupljine-moždane komore, koje su ispunjene likvorom.M.A.