Novosti

18.10.2008

Objavljeno 18.10.2008 u kategoriji Istorijat škole
          Škola je počela sa radom 1976. godine pod imenom Opšta srednja škola u Žabljaku. Odluku o osnivanju škole donijela je Skupština Opštine Žabljak, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o usmjerenom srednjem obrazovanju i vaspitanju („Si.list RCG“ 35/75) i člana 10 Statuta opštine Žabljak, na zajedničkoj sjednici sva...