Učenici škole

Redovni učenici škole za šk. 2011/12 god.

                                    

                           Spisak upisanih učenika gimnazije

 

Prezime i ime Razred   Prezime i ime Razred
Anđelić Bojan
Anđelić Isidora
Vukićević Kristina
Grbović Darko
Grbović Milica
Dakić Obrad
Dacić Milena
Delić Jovanka
Joksimović Marijana
Karadžić Tamara
Kasalica Milan
Krgović Andrea
Krstajić Dragana
Novosel Živko
Pavlović Tijana
Rondović Sofija
Skembri Joana
Smolović Ivana
Terzić Uroš
Ćetković Milena
Ćurić Marija
Šljivančanin Janko
Vuković Pavle
Čolović Dušan
 
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
Anđelić Aleksandra
Bojat Marija
Vemić Bobana
Vojinović Strahinja
Vukićević Mihailo
Vuković Nikola
Dedeić Ivana
Žugić Aleksandra
Zorić Đorđe
Jakšić Jovana
Kasalica Jelena
Kasalica Miljana
Knežević Dragana
Leković Vesko
Marić Mihailo
Mijatović Srđan
Nedović Blažo
Pipović Bogdan
Popović Bogdan
Radojević Jovana
Radulović Miljan
Tomčić Danica
Tomčić Jelena
 
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
II1
 
Aleksić Borka
Badnjar Tatjana
Bojović Dimitrije
Vojinović Jovanka
Vukićević Marko
Vuković Marija
Vuković Milisav
Dakić Danijela
Došenović Jelena
Zorić Tanasije
Kaljević Janko
Nikolić Mihailo
Pavićević Slavica
Pašić Kristina
Pejović Vladana
Popović Danko
Raković Aleksandar
Rondović Dragana
Strunjaš Jovana
Terzić Zorica
Terzić Marija
Terzić Duška
Tomčić Saša
Usović Nikola
Džaković Jovana
ŠljivančaninAleksandra
Šljivančanin Zagorka
 
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
III1
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 
Andesilić Nikolina
Anđelić Aleksandra
Anđelić Goran
Anđelić Tatijana
Bojović Jovan
Vojinović Dragana
Vojinović Đurđica
Vuković Gligorije
Glomazić Tijana
Žugić Marko
Zarubica Milica
Karadžić Vlado
Karadžić Milorad
Kasalica Gorica
Knežević Božica
Knežević Ivana
Krgović Aleksandar
Lalović Vukica
Ostojić Milica
Pavlović Jelena
Raščanin Lidija
Tomčić Maja
Ćosović Dragana
Džuver Jelena
Šljivančanin Tijana
Španjević Zlatko
 
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
 

  

UPISANO

MUŠKIH

ŽENSKIH

SVEGA

38

62

100

 

UPISANO PO USPJEHU U PRETHODNOM RAZREDU

odličnih

vr.dobrih

dobrih

dovoljnih

ponovaca

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

11

27

22

30

5

5

0

0

0

0

38

52

10

0

0

 

UPISANO PO GODIŠTU

1993

1994

1995

1996

1997

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

7

14

10

21

10

8

8

17

3

2

21

31

18

25

5

 

                  Spisak upisanih učenika tehničara usluživanja

 

Prezime i ime Razred   Prezime i ime Razred

Zeković Mirjana
Karadžić Radovan
Kasalica Bojana
Milićević Momčilo
Stevović Marija
Ćetković Savo
Šljivančanin Jelena
Šljivančanin Jovana
Šljivančanin Milivoje
 

 

I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 

Baranin Danilo
Bojović Veljko
Bojović Filip
Gvozdenović Natalija
Žugić Vasilije
Žugić Mirko
Roćen Jovan
Stevović Branka
Džuver Ivana
Šljivančanin Marina
Šljivančanin Milovan
 

II2
II2
II2
II2
II2
II2
II2
II2
II2
II2
II2
 
Anđelić Dejan
Bojić Milica
Bojović Matija
Vuković Radivoje
Kasalica Milun
Lalović Vidoje
Lalović Vukoman
Milićević Vuk
Mrdak Slobodan
Pavlović Radovan
Rondović Dobrivoje
Rondović Miljan
Ćetković Veselinka
Šljivančanin Željko
Šljivančanin Stojan
 
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
Bojović Milorad
Durković Đorđe
Zarubica Mladen
Jovović Veselin
Kaslica Ivana
Keker Dragan
Mijatović Goran
Ostojić Dražen
Pipović Danica
Poleksić Milena
Šljivančanin Dragutin
 
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
IV2
 

 

UPISANO

MUŠKIH

ŽENSKIH

SVEGA

32

14

46

 

UPISANO PO USPJEHU U PRETHODNOM RAZREDU

odličnih

vr.dobrih

dobrih

dovoljnih

ponovaca

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

5

4

9

7

17

3

1

0

0

0

9

16

20

1

0

 

UPISANO PO GODIŠTU

1993

1994

1995

1996

1997

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

8

2

9

1

9

8

6

3

0

0

10

10

17

9

0

 

 

                        Spisak upisanih učenika tehničara kulinarstva


Prezime i ime Razred   Prezime i ime Razred
Karadžić Tamara
Rondović Miroljub
Džabasan Mitar
Šamšal Novica
Šljivančanin Sonja
 
I2
I2
I2
I2
I2
 
1
2
3
4
5
 
Kaljević Snežana
Mijailović Dragana
Stevović Luka
Stevović Milena
Džaković Stana
 
II2
II2
II2
II2
II2
 
Danilović Danilo
Zeković Miloš
Karadžić Neđeljko
Lazarević Milija
Mitrović Miloš
Obradović Ranka
Poleksić Jelena
Džabasan Milan
Džaković Dragana
Šarović Marija
 
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
III2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Mitrović Milenko
Ostojić Jelena
Popović Boško
Ćurić Snežana
 
IV2
IV2
IV2
IV2
              
                             

 

UPISANO

MUŠKIH

ŽENSKIH

SVEGA

12

12

24

 

UPISANO PO USPJEHU U PRETHODNOM RAZREDU

odličnih

vr.dobrih

dobrih

dovoljnih

ponovaca

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

1

1

2

1

9

10

0

0

0

0

2

3

19

0

0

 

UPISANO PO GODIŠTU

1993

1994

1995

1996

1997

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

3

3

4

3

3

4

1

1

1

1

6

7

7

2

2

 


UČENIČKI PARLAMENT

          Učenici jednog odjeljenja škole obrazuju odjeljensku zajednicu, a svi učenici škole Učenički parlament. Učenici odjeljenske zajednice formiraju svoja rukovodstva od tri člana, a svaka odjeljenska zajednica bira po jednog člana u rukovodstvo Učeničkog parlamenta na nivou škole. Učeničkim parlamentom rukovodi Odbor satavljen od 8 članova (po jedan predstavnik iz svakog odjeljenja Škole). Odbor Učeničkog parlamenta čine: Grbović Darko (I1), Zorić Đorđe (II1), Zorić Tanasije (III1), Vuković Gligorije (IV1), Zeković Mirjana (I2), Stevović Luka (II2), Bojić Milica (III2) i Poleksić Milena (IV2), a predsjednik Učeničkog parlamenta je Zorić Tanasije. Učenički parlament ima svoj poslovnik o radu.