Novosti

Znanje

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Sistem usvojenih činjenica, pojmova i generalizacija koje su povezane u logičku cjelinu

Vještina

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Sposobnost efikasnog korišćenja znanja u kontekstu. Ranije se pojam vezivao za psihomotorne vještine, a danas se, između ostalog, često koristi u nastavi jezika (vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora)

Pilot testiranje

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Predstavlja probno testiranje u cilju dobijanja osnovnih podataka o kvalitetu pitanja na testu, objektivnosti ocjenjivanja, o mogućim problemima u sprovođenju testiranja. Time se obezbjeđuje sprovođenje glavnog testiranja pomoću standardizovanih testova i po jedinstvenim procedurama

Nacionalni standardi u obrazovanju

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Definisani su predmetnim programom ili kurikulumom i kazuju šta učenik mora znati, razumjeti ili biti sposoban da učini na kraju određenog ciklusa učenja

Ispitni prostor

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Prostor u školi u kojem se održavaju ispiti, uređen u skladu sa pravilima koja propisuje Ispitni centar

Ispitni centar

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Javna ustanova nadležna za sprovođenje eksternih provjera znanja

Banke ajtema

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Baza ajtema (zadataka/pitanja) koji se mogu koristiti za provjere znanja

Ajtemi

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
Osnovni element, pitanje kao dio zadatka/testa

Eksterni ispit

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
"Eksterni ispit" je ispit koji se polaže pred komisiom koju obrazuje nadležni državni organ.

Majstorski ispit

Objavljeno 29.04.2009 u kategoriji Vodič za pristup informacijama i pedagoški termini
"Majstorski ispit" je oblik postsekundarnog obrazovanja koji se polaže nakon trogodišnjeg, odnosno četvorogodišnjeg obrazovanja i određenog radnog iskustva.