Novosti

Tekst procesor

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Naziva za svaki program koji se koristi za automatsku obradu teksta (dokumenata).

Softver

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Podrazumijeva sve podatke, odnosno programe kojima raspolaže računar.

Shadow

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Operacija kojom se objektima dodjeljuje sjenka.

ROM

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Stalna memorija računara čiji sadržaj služi samo za čitanje.

RAM

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Radna memorija računara čiji se sadržaj u toku rada može mijenjati.

Provajder

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Firma koja korisnicima pruža usluge Interneta preko svoje kompjuterske opreme. Usluge provajdera se plaćaju.

Primarna memorija

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Podrazumijeva sadržaj radne memorije.

Page Up

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Taster koji se koristi za automatsko listanje jedne strane od trenutne pozicije kursora prema početku dokumenta.

Page Down

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Taster koji se koristi za automatsko listanje jedne strane od trenutne pozicije kursora prema kraju dokumenta.

Operativni sistem

Objavljeno 13.04.2009 u kategoriji Kratak Njutnov riječnik
Podrazumijeva program kojim se obavlja komunikacija između čovjeka i računara.