Novosti

Koliko jedan procenat ima promila?

Objavljeno 08.05.2009 u kategoriji Malo matematike
a) 100 b) 0,1 c) 0,01 d) 10

Koji od navedenih brojeva ima najveću apsolutnu vrijednost?

Objavljeno 08.05.2009 u kategoriji Malo matematike
a) 212 b) 212,12 c) -212,2 d) -212,22

Koji od navedenih brojeva ima najveću recipročnu vrijednost?

Objavljeno 08.05.2009 u kategoriji Malo matematike
a) 50 b)-20 c) 1 d) 2

...i fizike

Objavljeno 26.04.2009 u kategoriji Malo matematike
Njutnovi zakoni

Zadatak 10

Objavljeno 22.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Priprema za takmičenje

Zadatak 9

Objavljeno 22.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Priprema za takmičenje

Zadatak 8

Objavljeno 21.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Kocka se baca 3 puta. Kolika je vjerovatnoća da „padnu“ 3 različita broja? M.R.

Zadatak 6

Objavljeno 21.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Kada se uključe 3 cijevi, bazen se napuni za 15 sati.Kada se uključi 5 cijevi, bazen se napuni za koliko sati. M.R.

Zadatak 5

Objavljeno 21.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Koliko ima nepraznih podskupova skupa {1, 2, . . . , 2006}, tako da je suma najvećeg i najmanjeg broja jednaka 2007?

Zadatak 4

Objavljeno 21.02.2009 u kategoriji Malo matematike
Dokazati da za proizvoljne pozitivne realne brojeve a, b, c važi nejednakost (a + b − c)(b + c − a)(c + a − b) ≤ abc